La nostra intenció

Fomentar el coneixement i el respecte pel medi natural i els animals

En temps no gaire llunyans, molts catalans vivien dels camps, dels animals, del bosc o d’una combinació de tot plegat. Actualment, una part ben petita de la població segueix vivint i treballant a pagès, i és per això que hi ha una creixent desvinculació entre el camp i la ciutat.

 

Tot i això, la societat d’avui dia tendeix a preocupar-se més per la procedència del que menja, per la qualitat dels aliments, pel benestar dels animals i per la sostenibilitat.

 

Pretenem, amb les visites escolars, donar suport a les orientacions actuals per una escola activa, i afavorir que l’alumnat conegui, valori i respecti amb més consciència la natura, tant del món vegetal com del món animal.

 

Fem que els infants visquin un dia normal a pagès, al camp, a l’hort, gaudint de l’entorn, en un marc ampli, variat i agradable d’una masia agrícola i ramadera, típica del Vallès.